Ik ga verhuizen: wat moet ik doen? | Mijn Verhuis Asbest

Asbest in de woning

Asbest in en rond woningen en gebouwen

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouw werd gebruikt. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. In woningen en gebouwen die vóór 2001 werden gebouwd of verbouwd zijn er mogelijk asbesthoudende materialen aanwezig.

 

Asbestattest

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw
- welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten
- wat de staat is van het asbest
- en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

 

Voorwaarden?

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Een asbestattest is verplicht bij een overdracht onder levenden, naar een nieuwe eigenaar, van een toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001.

Voor een toegankelijke constructie (gebouwd vóór 2001) die kleiner is dan 20 m² is het asbest niet verplicht, behalve als:
- de som van de over te dragen toegankelijke constructies 20 m² of groter is
- de toegankelijke constructie onderdeel uitmaakt van een groter bouwkundig geheel.

Het asbestattest moet aanwezig zijn op het moment van de overdrachtsovereenkomst. Dat is meestal het compromis, maar het kan ook op een ander moment plaatsvinden.

De notaris kan steeds uitmaken per situatie of een asbestattest nodig is en op welk moment dit er moet zijn.

Vanaf 2032 zal voor elke toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001 en waarvan u eigenaar bent, een asbestattest verplicht zijn, ook als u geen plannen voor een overdracht hebt.

 

Wat is de procedure?

Om een asbestattest voor uw eigendom te bekomen stelt u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aan. Mijn Verhuis heeft hiervoor een samenwerking met een partner die actief is in gans Vlaanderen.

U kunt als eigenaar ook een volmacht geven om een asbestattest te laten opmaken, vb. aan een notaris, makelaar of gebouwenbeheerder.

 

Wat is de kostprijs en de termijn?

Wij staan voor kwaliteit en snelheid tegen een scherpe en transparante prijs!

Voor een doorsnee woning komt dit op 495 euro inclusief 2 stalen. Zijn er meer stalen nodig? Dan komt dit op een meerprijs van 45 euro / staal. (prijzen zijn excl BTW)

Wij bieden u niet alleen een scherpe prijs maar vooral ook een bijzonder snelle verwerking aan. Door de verregaande samenwerking die we hebben met deskundigen en labo kan de analyse, en dus ook het attest, binnen de 24 uur opgemaakt worden (indien nodig)

 

Wil je meer te weten komen over onze diensten?

Vul dan even ons contactformulier in.

 

 

Wat bij verhuur?

Verhuur op zich is geen aanleiding om een asbestattest te laten opmaken. Maar als een asbestattest beschikbaar is, bent u verplicht om een kopie te bezorgen aan de huurder(s).

  

De asbestdeskundige inventariseert uw gebouw

De deskundige doet een plaatsbezoek en maakt een inventaris op. De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

 

Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden.

 

De asbestdeskundige bezorgt u het asbestattest van de OVAM

Na een volledige invoer van de gegevens, bezorgt de asbestdeskundige u het asbestattest van de OVAM. U kunt het asbestattest vanaf dat moment ook raadplegen via de Woningpas.

 

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar of tot er een recenter asbestattest wordt opgesteld. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden. Dat is het geval wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het ganse inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken.

 

Voor meer info kan u terecht op de site van OVAM of bij een medewerker van Mijn Verhuis. Geen dossier is te gek voor ons en domme vragen bestaan niet! 😉

 

Wil je meer te weten komen over onze diensten?

Vul dan even ons contactformulier in.

 

 

 

 

Wat onze klanten zeggen