Ik ga verhuizen: wat moet ik doen? | Mijn Verhuis Asbest

Asbest in de woning

Asbest in en rond woningen en gebouwen
Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouw werd gebruikt. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. In woningen en gebouwen die vóór 2001 werden gebouwd of verbouwd zijn er mogelijk asbesthoudende materialen aanwezig.

 

Asbestattest
Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw.

- welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten
- wat de staat is van het asbest
- en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Voorwaarden?

  • Bij de verkoop van een gebouw: Bij de verkoop van een gebouw dat vóór 2001 werd opgericht, is een asbestinventaris verplicht. Een erkend asbestdeskundige moet een grondig onderzoek uitvoeren om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het gebouw te identificeren.
  • Bij de verhuur van een woning: Als je een woning wilt verhuren moet je op dit moment nog geen geldig asbestattest kunnen voorleggen aan de huurder. Maar als er een asbestattest beschikbaar is, dan ben je wel verplicht om een copy te bezorgen aan de huurder(s).
  • Bij bepaalde werken: Bij bepaalde renovatie- of sloopwerken is een asbestinventaris verplicht, ongeacht het bouwjaar van het gebouw. Deze verplichting geldt als er een risico bestaat op blootstelling aan asbest tijdens de werken. Het is belangrijk om de specifieke regels te raadplegen, aangezien de verplichting afhangt van de aard en omvang van de werken.

 

Het asbestattest of de asbestinventaris moet worden opgesteld door een erkend asbestdeskundige. Deze deskundigen zijn opgeleid en gecertificeerd om asbesthoudende materialen te identificeren en de nodige maatregelen voor beheer of verwijdering voor te stellen.

 

Wat is de procedure?
Om een asbestattest voor uw eigendom te bekomen stelt u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aan. Mijn Verhuis heeft hiervoor een samenwerking met een partner die actief is in gans Vlaanderen.

U kunt als eigenaar ook een volmacht geven om een asbestattest te laten opmaken, vb. aan een notaris, makelaar of gebouwenbeheerder.

 

Wat is de kostprijs en de termijn?
Wij staan voor kwaliteit en snelheid tegen een scherpe en transparante prijs!

Voor een doorsnee woning komt dit op 495 euro inclusief 2 stalen. Zijn er meer stalen nodig? Dan komt dit op een meerprijs van 45 euro / staal. (prijzen zijn excl BTW)

Wij bieden u niet alleen een scherpe prijs maar vooral ook een bijzonder snelle verwerking aan. Door de verregaande samenwerking die we hebben met deskundigen en labo kan de analyse, en dus ook het attest, binnen de 24 uur opgemaakt worden (indien nodig)

 

Wat bij verhuur?
Verhuur op zich is geen aanleiding om een asbestattest te laten opmaken. Maar als een asbestattest beschikbaar is, bent u verplicht om een kopie te bezorgen aan de huurder(s).

  

De asbestdeskundige inventariseert uw gebouw
De deskundige doet een plaatsbezoek en maakt een inventaris op. De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

 

Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden.

 

De asbestdeskundige bezorgt u het asbestattest van de OVAM
Na een volledige invoer van de gegevens, bezorgt de asbestdeskundige u het asbestattest van de OVAM. U kunt het asbestattest vanaf dat moment ook raadplegen via de Woningpas.

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar of tot er een recenter asbestattest wordt opgesteld. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden. Dat is het geval wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het ganse inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken.

Voor meer info kan u terecht op de site van OVAM of bij een medewerker van Mijn Verhuis. Geen dossier is te gek voor ons en domme vragen bestaan niet! 😉


asbest

 

Wat onze klanten zeggen