VREG V-test

Wie is de VREG en wat doen ze?

De 'VREG' is de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.

De VREG is opgericht in december 2001 als Vlaamse Openbare Instelling bij de vrijmaking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt.

In 2006 is deze omgevormd tot een publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (EVA), onder toezicht van de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid. Dat gebeurde in het kader van de oefening “beter bestuurlijk beleid”.

Sinds februari 2017 is de VREG een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid. Deze staat onder toezicht van het Vlaams Parlement. Het Energiedecreet (Hoofdstuk I van titel III) regelt hun taken, bevoegdheden, werking en bestuur.

 

BELANGRIJK

Nieuwe berekeningsmethode geschatte jaarkost variabele contracten in de V-test®

Vanaf mei 2022 gebruiken ze een nieuwe methode om de geschatte jaarkost van contracten met een variabele energieprijs in de V-test® te berekenen. De methode houdt rekening met de verwachte energieprijzen voor de komende 12 maanden.  

De rangschikking van de contracten is dan minder afhankelijk van de parameter die de leverancier kiest. Zo kan je contracten makkelijker vergelijken. Ze maken dan ook een vergelijking op basis van prijzen in de toekomst en niet op basis van het verleden. Ze willen de eindgebruiker altijd zo goed mogelijk informeren. Zeker in deze periode van sterk stijgende energieprijzen.

Hoe maakt de V-test® die berekening? De V-test® berekent de verwachte jaarkost telkens voor de eerstvolgende 12 maanden. Voor een variabel contract houdt de V-test® daarbij rekening met de verschillende parameters van elk contract: de termijn (maand of kwartaal) waarop de prijs wijzigt, de beurs waarop de leverancier koopt (spot- of forwardparameter) en de prijsnoteringen.

Willen consumenten energiecontracten met de V-test® vergelijken? Dan maakt de V-test® voor alle variabele contracten een schatting van de jaarkost op basis van beschikbare prijsnoteringen op de energiebeurzen voor toekomstige leveringen, zowel voor contracten die werken met een forward- als spotparameter.

Mijn Verhuis maakt sinds begin 2023 nu ook gebruik van die tarieven om een zo neutraal en correct mogelijke simulatie weer te geven.

 

Wil je even vergelijken? Dan kan je dit perfect doen op onze site. www.mijnverhuis.com/besparen

 

Heeft u nog vragen? Aarzel dan vooral niet om ons te contacteren!

Je kan met ons bellen, mailen of chatten.

En zoals altijd is onze dienst gratis, vrijblijvend en op maat voor U!

 

Wat onze klanten zeggen