zonnepanelen

Wat met de zonnepanelen op mijn woning?

In principe heb je 2 scenario's

 

1. Mijn zonnepanele verandere van eigenaar bij verkoop.

Als een bestaande installatie van zonnepanelen van eigenaar verandert (bijvoorbeeld door verkoop van de woning, echtscheiding of overlijden), dan moet u die verandering van eigenaar laten weten aan uw netbeheerder.

 

2. Mijn zonnepalenen veranderen niet van eigenaar maar van adres.

Als een bestaande installatie zonnepanelen van adres verandert (bijvoorbeeld u verhuist en neemt uw zonnepanelen mee), dan moet dit gemeld worden aan uw (nieuwe) netbeheerder. U kunt dit tegelijk doorgeven met de verandering van eigenaar indien van toepassing. Aangezien u de installatie opnieuw plaatst op een ander adres, is ook een nieuwe AREI-keuring nodig.

 

Zonnepanelen in dienst genomen na 2020 waaraan een premie werd toegekend, moeten conform de premievoorwaarden minstens 15 jaar op hetzelfde perceel blijven.

 

Wilt u uw zonnepanelen tijdelijk opslaan alvorens ze ergens anders te plaatsen? Breng dan de netbeheerder op de hoogte. Uw installatie wordt dan tijdelijk buiten gebruik geplaatst. Wanneer deze opnieuw in dienst genomen wordt, moet er een nieuwe keuring gebeuren en moet u het verslag bezorgen aan netbeheerder.

 

Krijgt u groenestroomcertificaten voor uw installatie?

Installaties kleiner dan 10 kW en gekeurd na 14 juni 2015 hebben geen recht meer op groenestroomcertificaten.

 

Ontvangt u certificaten voor uw installatie? De toekenning van groenestroomcertificaten blijft bij verandering van eigenaar of van adres van de installatie onveranderd doorgaan. De termijn waarin u groenestroomcertificaten ontvangt, gaat in bij de eerste indienstname van de installatie en blijft dus gewoon doorlopen wanneer een installatie van eigenaar of van adres verandert. De installatie verkopen of verhuizen verandert niets aan de minimumprijs die van toepassing is voor een groenestroomcertificaat.

 

U geeft bij verandering eigenaar aan uw netbeheerder de meterstand door vanaf dewelke de eigendom van de zonnepanelen wordt overgedragen. Het eerstvolgende groenestroomcertificaat dat wordt toegekend na die meterstand, wordt uitbetaald op het nieuwe rekeningnummer. Het is niet mogelijk om een deel van een certificaat uit te betalen. De overdracht van een eventueel saldo kunt u het best onder elkaar regelen.

 

Belangrijk. Inhoud werd op 7/12/22 over genomen van https://www.vlaanderen.be/verkoop-of-verhuis-van-een-installatie-zonnepanelen

Wat onze klanten zeggen